Terug      

                              

        Ninjutsu      

            

               Ninja's : schaduwkrijgers uit het oude Japan  

Nin-Jutsu  , ook wel Shinobi No Mono  genoemd is de eeuwen oude krijgskunst van de Ninja

Nin-Jutsu letterlijk vertaald uit het Japans is het "De kunst van het verbergen". Nin = Verbergen en Jutsu = De Kunst van.

Het woord Nin-Jutsu stamt uit 587, toen de slechts 14 jaar oud Prins Shotoku Taishi, samen met zijn schoonvader, Soga No Umako die de leider van de Soga clan was vocht tegen Mononobe No Moriya, die de leider van de Mononobe clan was, Mononobe No Moriya was tegen de introductie van Boeddhisme in Japan was. Tijdens deze oorlog werd Prins Shotoku bijgestaan door een uitzonderlijk meesterspion van Chinese afkomst, Otomo-no Saajin! Gekleed als een militair van de tegenpartij kon hij het kasteel van de vijand binnenkomen en deed daar allerlei klusjes en ondertussen verkende hij het kasteel en verzamelde belangrijke informatie wat Prins Shotoku de overwinning opleverde! Als beloning voor zijn bijdrage kreeg hij de titel Shinobi (een expert in het vergaren van informatie).

De Ninja's ,waren in dienst van de Shogun ( Japanse militair leider ) en Daimyo ( Japanse krijgsheer behorend tot de samurai klasse). De belangrijkste opgave bestond uit het bespioneren en infiltreren van de vijand en het saboteren en zo mogelijk het vernietigen van forten,versterkingen,voedselvoorraden e.d. te . Het uitschakelen van de aanvoerders van de vijandige partij, het liefst definitief,genoot grote prioriteit. De Ninja waren meesters in het camoufleren en spoorzoeken,maar ook in het uitwissen van sporen na vrijwel altijd geslaagde missie. Ook het verstrekken van valse informatie  behoorde tot de wapens van de ninja .Tijdens de gevechten tussen de rivaliserende Minamoto en Taria clans ontstane  spionage technieken ,werd in de volgende eeuwen verder ontwikkeld .

Tijdens de Invasie van Korea, in het jaar 1592 zette Toyotomi Hideyoshi een leger van ninja's in .                                                                                                       

In het jaar 1614 infiltreert een klein groepje ninja's het Osaka kasteel  en bracht Toyotomi Hideyori (zoon van Toyotomi Hideyoshi) ten val en die pleegt zelfmoord.
 

 Het centrum van het Ninjutsu lag op het  Japanse Hoofdeiland  Honshu, vroeger ook wel Hondo genoemd,                                                                                                   

in de twee bergrijke districten Koga en Iga, hadden de meeste Ninja clans hun basis.

Hier enkele namen van de 45 Iga familie's

Tozawa ryu
Fujiwara ryu*
Minamoto ryu
Taira ryu*
Ueno ryu*
Mori ryu
Oda ryu
Togakure ryu
Momochi ryu
Hattori ryu
Izumo ryu

De met een sterretje gemarkeerde familie waren ook verbonden met de Koga familie's

Hier enkele namen van de 53 Koga familie's

Taro ryu Otomo ryu Sugawara ryu
Nagano ryu Tatara ryu Fujiwara ryu*
Koga ryu
Taira ryu*
Tachibana Hachi ryu
Mochizuki ryu
Ueno ryu*
Shinoi ryu

In totaal waren er meer dan 135 verschillende ryu's (school of stijl ) , elke ryu had zijn eigen specialiteit .

In de 16de. eeuw brachten de grootste en meest vooraanstaande Ninja clan ( Iga clan ) , 3 beroemde leiders voort namelijk:

Hattori Hanzo , Momochi Sandayu en Fujibayashi  Nagato  

De Ninja's kenden drie verschillende klassen :
De Jonin : zij die het in de clan voor het zeggen hadden.
De Chunin : de tussenpersonen die door de opdrachtgevers benaderd werden.
De Genin : zij knapten het echte werk op en liepen het risico. 

Het commando berustte bij de Jonin. Deze kwamen uit de Samurai familie's van Hattori en Momochi.

Zijn assistenten, de Chunin , gaven de bevelen door aan de Genin, die de opdrachten daadwerkelijk uitvoerden. 

Vaak stonden 40 of meer Genin onder bevel van 1 Chunin

 Een groot deel van de Chunin en bijna alle Genin kwamen uit het onuitputtelijk reservoir van de  Ronin.                                                                                               

Wanneer een Ninja gevangen werd genomen hoefde hij niet op genade te rekenen. De angst en de afkeer was zo groot ,dat de manier waarop zij stierven vaak bijzonder gruwelijk was. Er werd van een Ninja verwacht dat hij zelfmoord zou plegen als hij gevangen werd genomen om zo zijn opdrachtgever en de geheimen van de clan niet te verraden. De technieken en wapens van elke clan werden strikt geheim gehouden. Ze werden overgeleverd van vader tot zoon en zelfs dan nog werd dit gedaan met uiterste behoedzaamheid. 

In 1853 bij de aankomst van Matthew Perry met zijn  befaamde zwarte schepen (vier met kanonnen uitgeruste stoomschepen) was het de laatste keer dat het shôgunaat een beroep deed op de ninja . De ninja Sawamura Yasusuke kreeg de opdracht om in het geheim aan boord van Perry's schip te gaan en uit te vissen wat zijn plannen waren. Het archief van de Sawamura-familie in Iga Ueno heeft nog altijd de 2 documenten die toen van het schip werden meegenomen: 2 brieven van een Hollandse matroos waarin het genot geprezen wordt dat Franse vrouwen kunnen schenken in bed en Engelse vrouwen in de keuken.

Door de aanhoudende vrede verdween het ninjutsu  en  stierven de ninja familie's langzamerhand uit . Tegen de 19e eeuw waren er nog maar een paar over . 

Er zijn  nog oude Ninja dorpen die de tand des tijd hebben overleeft. Deze zijn nu een toeristische  bezienswaardigheid .  

beroemde ninja's


Gamon Doshi, staat ook bekend als Fujiwara Tikata
( 1030 -  1100) Gamon Doshi was een yamabushi , berg of krijgsmonnik en was een van grondleggers van de Iga Ryu


Togakure Daisuke, staat ook bekend als Nishina  Daisuke                                                                                                                                                               

(1161 – 1200) Togakure Daisuke was de grondlegger van de Togakure Ryu


Hachiryu Nyudo
( 1100 – 1155) Hachiryu Nyudo uitvinder van de kyoketsu-shoge Haakmes met koord en ring


Kumogakure Hoshi, staat ook bekend als Heinaizaemon Ienaga Iga
(1510 - 1550) Kumogakure Hoshi  was de grondlegger van de Kumogakure Ryu


Momochi Sandayu Tensho, staat ook bekend Momochi Tanba no Kami en Momochi Tanba Yasumitsu
(1525 – 1585) Momochi Sandayu Tensho was een van grondleggers van de Iga Ryu en trainde veel beroemde ninja's waaronder  Hattori Hanzo en Ishikawa Goemon


Kato Danjo, staat ook bekend als Tobikato zijn bijnaam was jumping Kato”
(1530 – 1575) Kato Danjo was een meester van de Kumogakure Ryu


Ishikawa Goemon
( 1558 -  1594) Ishikawa Goemon was een ninja die zijn kunsten gebruikte om te stelen.
Zijn meest legendarische verhaal was zijn moordaanslag op Toyotomi Hideyoshi, de heerser van Japan. Deze aanslag mislukt en hij werd levend gekookt in olie.


Hattori Hanzo, staat ook bekend als Hattori Masanari of Hattori Masashige
(1541 - 1596) Hattori Hanzo de beroemde ninja van de Iga clan. Hij hielp Tokugawa Ieyasu ontsnappen aan zijn vijanden ten tijde van de moord op Oda Nobunaga. De meeste geschiedeniswerken verwijzen naar hem als een dapper samurai, maar hij was tegelijk een meesterlijk ninja.


Fuma Kotaro, staat ook bekend als Kazama
(1550 – 1610) Fuma Kotaro was de 5de generatie jonin over de Fuma Ryu ninja's  
In 1596, achtervolgde  Hattori Hanzo met zijn vloot ,de boten van Fuma Kotaro en zijn clan .  Hattori Hanzo verwoesten met zware kanonnen alle boten en bracht ze tot zinken op een brandende boot na. Toen ze deze laatste boot wilde verwoesten veranderde het tij en werden de vloot en de brandende boot een inham ingedreven hierdoor vatte de vloot van Hattori Hanzo vlam en expodeerde het buskruit ondertussen had Fuma Kotaro opdacht gegeven om de inham vol olie te laten lopen toen Hattori Hanzo en zijn mannen overboord spongen om naar de overkant wilden zwemmen stak Fuma Kotaro de inham in brand en in deze vlammen zee stierf Hattori Hanzo


Fujibayashi Nagato, staat ook bekend als Momichi Tanbo
1560 - 1610) Fujibayashi Nagato was een Jonin van de Iga en Koga clan


beroemde  kunoichi  ninja's

Cho Gyokko, stond bekend als Yo Gyokko of Yao Yu Hu , haar bijnaam Koto Oh (tiger battling princess).
(885 – 945) Cho Gyokko was de eerste kunoichi ( vrouwlijke ninja) en een  Chinese prinses. Ze was de grondlegster van de Gyokku Ryu


Mochizuki Chiyome, men noemde haar ook wel Lady Chiyome
(1540 – 1580) Mochizuki Chiyome was lid van de Mochizuki clan


ninjutsu makimono’s

Over de ontwikkeling van de Ninjutsu zijn slechts drie originele Makimono’s ( manuscripten ) overgebleven, en die dateren uit de 16de eeuw.

Deze manuscripten heten Nimpiden , Bansenshūkai en  Shōninki.

De Nimpiden en de Shōninki behoren toe aan de Iga en de Bansenshukai zowel aan de Iga als aan de Koga.


Nimpiden is geschreven  door Hattori Hanzo Yasukiyo in 1653.


Bansenshūkai is geschreven  door Fujibayashi Yasutake in 1676.
 


Shōninki is geschreven  door Natori Masazumi in 1682.