Terug                

                                                     

Het ontstaan van het 

Muay-Thai boksen

                                 

Het verhaal van het Muay-Thai boksen is het verhaal van het Thailandse volk. Tot 1939 heette Thailand ,Birma. Toen het Birmaanse leger de koningsstad Ayutthaya in 1767 venietigde zijn de waardevolle aanwijzingen uit het staatsarchief over het ontstaan van het Muay-Thai verbrand. Het weinige wat we heden ten dagen weten is afkomstig van oude geschriften uit Birma, Cambodja en uit kronieken van het oude Lanna Koninkrijk in Chiang Mai. Waar men het over het algemeen mee eens is, is dat het Muay-Thai ontstaan is uit oude oorlogskunsten van Thaise soldaten. Muay-Thai is altijd een onderdeel geweest van de training van het Thaise leger, zij moest leren om zich ook zonder wapens succesvol te kunnen verdedigen. Er is een theorie dat de Thailanders met een volksverhuizing uit China kwamen, waardoor de vechttechnieken Chinees beïnvloedt zijn.

foto: de ruïne van de koningsstad Ayutthaya

Er is echter ook een tweede theorie. Men heeft bij archeologische opgravingen bewijzen gevonden dat de oerbewoners van Thailand reeds Muay-Thai technieken bezaten lang voordat de volksverhuizing plaats vond. Welke van deze twee theorieën juist is, is niet met 100% zekerheid te zeggen, daar de bewijzen hiervoor verbrand zijn in de oorlog.Vele historici hebben zich in het verleden bezig gehouden met onderzoek naar het ontstaan van het Muay-Thai. Ook op vandaag worden nog onderzoeken door Thaise universiteiten verricht.


Omstreeks 700 na Christus Nanchao, het eerste onafhankelijke koninkrijk van de Thailanders, in het zuiden van China in de buurt van de Unti-berg. Ongeveer in deze tijd werd het boek Chupasart geschreven. Een boek over vechttechnieken met wapens.

Ca. 1225 Nanchao wordt door de Mongolen vernietigd, de Thailanders delen zich op in drie groepen en gaan hun eigen weg. De Thai-Yai trekken naar Birma, de Thai Ar Home naar Laos en de Thai Noi naar het huidige Thailand. Birma, Laos en Thailand behoorden indertijd bij het koninkrijk Utong, dat door Cambodja geregeerd werd.
Als je nu naar de vechtkunst  in Birma ( Myanamr Lhet Wyat ) en Laos
( Muay Lay Lao ) kijkt, dan ziet men dat zowel de technieken als de wedstrijden heel veel op die van het Muay-Thai lijken.

1238-1378 De staat Sukhothai werd opgericht. De Muay-Thai vond hier zijn oorsprong. In deze periode bestond er een beroemde leerschool waar wapengevechts-technieken en zelfverdedigings-technieken getraind werden. Deze leerschool genaamd Sam Nak Sa Mer Korn, was gevestigd in de Lopburi provincie. De eerste koning van Sukhothai, Por Khun Sri In Tra Tid, stuurde zijn tweede zoon Phraruong/Ramkhanghaeng naar deze leerschool. Phraruong schreef alle leer-richtlijnen op van deze oorlogstechnieken en overhandigde deze aart zijn vader, die op zijn beurt het geheel bestudeerde.
De tweede koning van Sukhothai Ära, Por Khun Ram Kam Khang schreef later het beroemde Tamrab-Pichei-Songkram boek over oorlogstechnieken. Op vandaag zijn er nog kopieën van dit boek in de Thaise staatsbibliotheek.

Ca. 1590 - 1604 Ayutthaya wordt de nieuwe hoofdstad en er heersen 34 koningen in deze periode. Naresuon, een van de bekendste koningen, was een groot meester in vechttechnieken met wapens.

(1604-1690) Zijn opvolger koning Narai heeft heel veel voor de ontwikkeling van de oorlogskunsten gedaan. In zijn tijd werden dan ook de eerste wedstrijden gehouden op professioneel niveau. Vroeger wikkelde de boksers haren van een paard om hun vuisten bij wijze van bescherming. In een later stadium werden deze vervangen door katoenen-bandages, de z.g. " Kard Cheurk ", die wel 3 tot 5 meter lang waren. Er werd gevochten op een open veld. Soms werd er met een katoenen touw een afscheiding gemaakt. De vechters droegen gedurende 't gevecht hun Mongkon en Prajeat. Gewichtsklassen bestonden niet en de wedstrijden werden beklonken door k.o. of door overgave van de tegenstander. 

(1697-1709) Ook koning Pra Chao Sua, de tijger koning, was een heerser , die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Thaise vechtsport. Hij heeft de Ta Nai Leug organisatie opgericht, waar de Thaise vechtsport zich verder ontwikkelde. Hier werden leraren en de lijfwachten van de koning opgeleid. Andere Aziatische vechttechnieken hebben nooit een grote invIoed gehad op de Thaise vechtkunst. De Thaise vechtkunst was n.l. zo geperfectioneerd, dat het geen zin had om geïmporteerde technieken in de Thaise vechtkunst op te nemen. Daarbij waren en zijn de Thailanders een te trots volk, die men alleen in een strijd kan overtuigen. Koning Pra Chao Sua nam, vaker onder valse naam met zijn vier lijfwachten deel aan gevechten in het Rad Kruad district. Om dat men wist dat deze vechters zeer sterk waren, zorgde de organisator van de gevechten voor meerdere tegenstanders. De koning nam deze uitdaging aan en won achtereenvolgens van Nai Klang Mhad Tay, Nai Yai Mhad Laek en Nai Lek Mhad Nak door k.o. Later trainde Pra Chao Sua ook zijn kinderen, prins Pet en prins Porn, die de vechtkunst van hun vader verder ontwikkelde.

1767 Ayutthaya wordt door de Birmanen volledig vernietigd en de staatsbibliotheek brandt in z'n geheel af. Koning Taksin, ook een zeer goede vechter, verlegd de hoofdstad naar Thonburi. Het lukt hem om na vele bloederige gevechten de Birmanen te verjagen.

1774 De Birmaanse koning Mangra laat Thaise krijgsgevangenen tegen Birmaanse boksers vechten. De Thailander Nai Kanom Tom, die zich onder de gevangenen bevond overwon 10 Birmaanse boksers en kreeg voor deze winst zijn vrijheid terug. Ieder jaar worden op 17 maart in de Thaise Stadions wedstrijden gehouden ter ere van Nai Kanom Tom.

foto: het standbeeld van Nai Kanom Tom

1778 Twee Fransen bezoeken het koninkrijk Siam. Ze beweerden, dat ze in heel Indo-China alle vechters zouden kunnen verslaan. De kroonprins ging deze uitdaging
aan en koos een soldaat van de koninklijke garde uit, die zich met de Fransman zou meten. Hoewel de Fransman beduidend groter en zwaarder was als de Thaise soldaat kon deze hem niet overwinnen. Dit zou een behoorlijke blamage zijn voor de Fransen. Vandaar dat de tweede Fransman zich ook in het gevecht mengde, waardoor ook een tweede Thaise soldaat mee ging doen aan het gevecht. Het resultaat van deze strijd was, dat de Fransen naar hun boot gedragen moesten worden en zich nooit meer in Siam lieten zien.

1780-1809 Taksin wordt door zijn generaal Chao Phya Chakri - Rama - afgezet, die zijn residentie naar Bangkok verplaatst. De Chakri dynastie regeert heden ten dagen nog in Thailand. Dit tijdperk is overigens een van de hoogtepunten van de Thaise vechtkunsten

1809-1824 Koning Rama II herbouwde het Wang Lang stadion in de buurt van zijn paleis. Hier werden de volks wapen gevechten en ook de gevechten zonder wapens gehouden. De gevechten waarbij geslagen en getrapt werd, noemde men toen Rammad Ram Muay. Later veranderde men deze naam in Muay-Thai. Koning Rama II werd opgeleid door een monnik genaamd Som Det Pra Wan Na Rat. Hij trainde bij deze monnik tot zijn 16e jaar. Daarna werd hij verder opgeleid in de Ta Nai Leug organisatie.

1824-1851 Ook Rama III werd opgeleid in de Ta Nai Leug organisatie. In zijn koningschap vond ook een oorlog met Laos plaats. De troepen uit Laos probeerden de stad Korat te veroveren.

foto: het standbeeld van Khun Ying Mo ,Koning Rama III gaf Khun ying Mo hiervoor de titel Thao Suranari (dappere vrouw) als erkenning van haar moed. (1772 - 1852), is de heldin van de stad Nakhon Ratchasima ( Korat ).

De vrouw van de voormalige stadhouder van deze stad, Ying Mo, verzamelde troepen om zich heen, die niet alleen de technieken betreffende wapengevechten beheersten, maar ook de Muay-Thai technieken. De troepen uit Laos werden verslagen.

1848-1868 Rama IIII was ook een fanatieke Muay-Thai en Krabbi-Krabong beoefenaar. Hij gaf de Thailanders een nieuwe wetgeving, hierin werd ook de Thaise- vechtkunst betrokken. Er werd in de Ta Nai Leug getraind. In Wat Pra Si Rattana Sat Sadaram, werden gedurende zijn heerschappij vele gevechten bij feestelijke gelegenheden georganiseerd.

1868-1910 De regeer periode van koning Rama V is een gouden tijd voor het Muay-Thai. In het paleis werd een Sam Nak Muay Luong afdeling opgezet. 
foto: koning Rama V

De trainer van de koning was Luong Pol Yo Ta Nu Yok, die ook de directeur van het Sarn Nak Muay Luong was.  In het Sam Nak Muay Luong vorderde het Muay-Thai. Men verbeterde verouderde technieken en stelde opleidingsrichtlijnen vast voor de Muay-Thai training. 

Zo werden ook de graderings-richtlijnen voor zowel leraren als leerlingen vastgesteld die dan geëxamineerd werden op de Sam Nak Muay Luong afdeling in Bangkok. 

Uit alle provincies werden de beste vechters naar Bangkok gestuurd, om in het paleis te  vechten. De winnaars werden dan uiteindelijk aangesteld als paleiswacht.

1910-1925 Tijdens, koning Rama VI brak de 1ste wereldoorlog uit en werden Thaise soldaten naar Europa gestuurd. Op verzoek van Europese bevelhebbers organiseerde generaal Pra Ya Teb Has Sa Din Muay-Thai demonstraties. Deze waren dan ook zeer onder de indruk hiervan.

1921 Op het voetbalveld van Sanaam Suan Ku Lard werden wedstrijden gehouden. De vecht oppervIakte bedroeg indertijd 700 m2 en werd omringd door een op stoelen zittend publiek. Tot 1921 werden schelpen gebruikt als protectie voor de edele delen. Daarna gebruikte men hiervoor een verharde katoenen stof. Pas bij deze wedstrijden werd gebruik gemaakt van een scheidsrechter. Ook hier werden de wedstrijden nog gewonnen door k.o. of door overgave van de tegenstander. De eerste Muay-Thai gevechten in een boksring vonden in dit jaar plaats in Sanaam Suan Ku Lard, waaraan ook Indische, Chinese en Birmaanse vechters deel namen. Deze laatste drie werden door de Thai-boksers overwonnen. Hier werd als tijdbegrenzer van de rondes een klok gebruikt. Voorheen gebruikte men hiervoor de bast van een kokosnoot, waarin men een gat had gemaakt. Deze werd dan in een bak met water gelegd. Op het moment dat de bast ging zinken was de ronde voorbij. De opbrengsten van de entreegelden werden gebruikt om wapens te kopen voor de Scout-departments.

1922 De Chinese Wushu meester Chin Chang, die bekend stond orn zijn enorme Chi-krachten, treed aan tegen de Muay-Thai bokser Yang Ham Ta Ley. De Chinese vechter werd regelrecht verslagen en bracht meerdere maanden door in het ziekenhuis.

Rama VII
1925 - 1934 Een Thaise generaal gaf opdracht om het Sanaam Muay Lak Mueng Ta Chang stadion in de buurt van het nationale museum te bouwen. Hier werden geen stenen voor gebruikt maar 3 touwen waar men een ring van vormde. Tot 1929 werden hier wedstrijden gehouden.
Op
9 november 1929 organiseerde Chao Khun Ka Ta Ra Bo Di in het Lumpini park wedstrijden in een tent.
 De boksring werd naar Europese maatstaven gemaakt. Ook werd hier voor de eerste keer het puntensysteem ingevoerd. Bij de kampioenschappen in december 1929 in het Lumpini park werd voor de eerste keer metalen protectie gebruikt om de edele delen te beschermen.

1929 Een Filippijnse bokser voerde de bokshandschoenen in, die aansluitend bij Muay-Thai gevechten gedragen werden.

Rama VIII
1934 - 1946 In 1935 bouwt een rijke koopman het Sa Nam Muay Suan Chao Ched stadion. Tot 1940 hebben hier wedstrijden plaats gevonden, totdat de Japanners Thailand binnen vielen. In 1937 heeft het Department of Physical Education de wedstrijd regels voor het MuayThai vastgelegd.


1941 De toenmalige minister president van Thailand, P. Pibulsongkram, geeft opdracht tot de bouw van het eerste Muay-Thai stadion van Thailand. Het Rajadamnern stadion op de Rajadamnern Avenue in Bangkok. Door de oorlog vertraagde de bouw werkzaamheden, deze konden pas na de oorlog hervat worden.

23 december 1945 het Rajadamnern stadion is klaar. In het begin werden hier wedstrijden gehouden van 5 x 3 minuten, met een  pauze van 2 minuten.Het gewicht van de vechters werd op een  stenen paarden-weegschaal gecontroleerd.

Op 8 december 1953 worden de eerste wedstrijden in  het nieuw gebouwde Lumpini stadion gehouden.De eerste manager van het stadion is Kruh Ket Sri Ya Pai.

1955  Door het Rajadamnern Stadion Co. Ltd.  worden de eerste regels voor professionele Muay-Thai wedstrijden uitgegeven.

1958 Japanse karateka en een Filippijnse bokser dagen Muay-Thai vechters uit. Allen werden met gemak verslagen.

1959 Chinese Tai-Kek vechters hebben ook geen succes.

1960 30 april - in Phnom Penh vecht de Thai Som Pom Rattana Sit tegen de Cambodjaan Zoa Zar Lin. De Thai wint met een grote punten voorsprong. 23 juli - in Phnom Penh treffen wederom Thailanders zich met Cambodjanen. De Thai Rung Sak Sing E Sam wint in de eerste ronde door k.o. tegen Sa La Kam Put.  De tweede Thai Sa Ne Ket Song Kram wint ook door k.o. in de tweede ronde tegen Sor Sali Kam Put.

1962 Een Indonesische bokser waagt het om het op te nemen tegen een thai-bokser en verliest op punten. In april wordt er een gevecht tussen Japan en Thailand gehouden. Van de zes gevechten winnen de Thailanders er drie door k.o. en twee door punten. Een Thailander wordt gediskwalificeerd, waardoor de Japanner tot winnaar, wordt uitgeroepen. In mei treffen zich opnieuw twee Japanse vechters, inmiddels getraind in het Muay-Thai, zich met Muay-Thai boksers. Een Japanner gaat k.o. De andere Japanner wint met punten.

1971 Dr. Sawaeng Siriplai, een leraar aan de Sri Na Ka Rin Wi Rot Pa La Suk Sa universiteit stelt voor het eerste maal regels vast voor het International Amateur Muay-Thai. In dat zelfde jaar vinden dan ook voor de eerste keer de amateur Muay-Thai wedstrijden plaats tussen de Srinakarin universiteit en het college of Physical Education Chiang Mai, Maha Sarakham, Yala en Chon Bun.

1976  Vechters van het Nederlandse Mejiro Gym keerden terug van een trainingsstage in Japan en vroegen sportschool Chakuriki om de krachten met elkaar te meten. Dit resulteerde in de eerste officieuze Nederlandse Kickboxing-kampioenschappen op 31 mei 1976 in de Jaap Edenhal te Amsterdam. Pas in 1978 werd het Muay Thai in Nederland geïntroduceerd, nadat een groep vechters van Chakuriki naar Bangkok waren geweest om het op te nemen tegen de boksers van het Lumpini Stadion, dat samen met het Rajadamnern tot de grootste van Thailand behoort. Ondanks de ruime ervaring die de Nederlanders hadden in het full-contact karate en kickboxing, konden ze geen partij bieden aan de Thais. Dit leidde ertoe dat Nederlandse sportscholen de trainingsmethoden veranderde, om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan de Thaise suprematie. De Nederlandse Kick Boxing Bond (NKBB) werd in 1979 opgericht en was bedoeld als overkoepelend orgaan voor de verschillende gevechtsporten, met name kickboxing en fullcontact karate. 

Op 24 januari 1983 wordt de Muay Thai Bond Nederland (MTBN) opgericht door onder andere Thom Harinck (stichter van de Chakuriki style ).

Op 15 januari 1984 werd de eerste grote gala( wereldkampioenschappen Thaiboxing ) van de MTBN gehouden in de Jaap Edenhal ,amsterdam  ,

 

Ivan Sprang tegen Benny "The jet" Urquidez en, Lilly Rodrigues tegen de 16 jarige Lucia Rijkers .

 

Benny Urquidez won door knock-out in ronde 5 ,en Lucia Rijkers won door knock-out in ronde 1 . 

Zij waren de eerste wereldkampioenen.         

In
1994 wordt ook de World Professional Kickboxing League opgericht, en organiseert sindsdien evenementen over de hele wereld.